A A A

Na północno-wschodniej ćwiartce remontowanego placu Kilińskiego pojawił się mur. Znajdzie się na nim medalion upamiętniający Rajmunda Rembielińskiego i umowę zgierską.

rew plac kilinskiego1

Wizualizacja północno-wschodniej ćwiartki placu Kilińskiego 

Od kilku tygodni zgierzan i zgierzanki interesuje mur powstały na jednej z ćwiartek placu Kilińskiego. Ze względu na swój obecny wygląd budzi on zastrzeżenia i negatywne skojarzenia. Tymczasem jego przeznaczenie zostało opisane w projekcie "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza".

Na murze znajdzie się medalion z popiersiem Rajmunda Rembielińskiego, założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce i regionie łódzkim.

Rajmund RembielinskiRajmund Lubicz-Rembieliński urodził się w Warszawie w 1775 r. Pochodził ze starej, zamożnej rodziny szlacheckiej, dawno osiadłej na Mazowszu. Uczył się w Korpusie Kadetów, który ukończył w stopniu oficerskim ze złotym medalem w 1790 r. Przez Naczelnika Kościuszkę mianowany pułkownikiem, organizował siłę zbrojną na ziemi wiskiej. 

W 1815 r. objął funkcję Prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego (wojewoda), którą pełnił przez 16 lat. Był świetnym administratorem, który twórczo popierał powstanie i rozbudowę większych ośrodków przemysłowych. Był autorem i realizatorem pomysłu osadzania w Zgierzu, Łodzi, Łęczycy, Przedeczu, Gostyninie i Ozorkowie sprowadzonych z zagranicy tkaczy i farbiarzy.

Dzięki Rembielińskiemu powstaje 30 marca 1820 r. znana "umowa zgierska", wzorcowa umowa, która była podstawą do osiedlenia tkaczy w miastach Królestwa. Zgierz ma mu wiele do zawdzięczenia. Także Łódź, która dzięki niemu wyrosła na potęgę przemysłu bawełnianego.

Brał czynny udział w powstaniu listopadowym, z własnych funduszy wystawił oddział wojska.  Zmarł w zapomnieniu, po krótkiej chorobie w 1841 r. Pochowany został w grobach rodzinnych w Jedwabnem w Ziemii Łomżyńskiej.

na podstawie: www.miasto.zgierz.pl 

 

.