A A A

 

honorowy obywatel zgierzDo 28 lutego można zgłaszać wnioski w sprawie przyznania przez Radę Miasta Zgierza w roku 2014 tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Zgierza" oraz "Zasłużonego dla Miasta Zgierza".

"Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" - za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym - tytuł przyznawany osobom fizycznym, które nie są mieszkańcami miasta Zgierza. Procedura i wniosek

"Zasłużony dla Miasta Zgierza" - za działalność na rzecz miasta Zgierza godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym. Procedura i wniosek

Pobieranie i przyjmowanie wniosków oraz szczegółowych informacji udziela Kancelaria Urzędu Miasta Zgierza - pokój 111 tel. 42 714 32 60

Wnioski przyjmowane są do końca lutego 2014 r.

Tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za szczególny wkład wniesiony w rozwój miasta w skali kraju i na forum międzynarodowym - tytuł jest przyznawany osobom, które nie są mieszkańcami Zgierza.

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" nadaje Rada Miasta Zgierza za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

Wnioski składać mogą: organizacje społeczne, partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, komisje Rady Miasta Zgierza, kluby radnych Rady Miasta Zgierza, szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, rady osiedli, Konwent Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza . 

Każdego roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zgierza może otrzymać 1 osoba, tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza - 3 osoby lub podmioty. 

Tytuły nadaje Rada Miasta Zgierza po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Prezydenta Miasta Zgierza i Komisję Spraw Obywatelskich Rady Miasta Zgierza. 

Pierwsze tytuły przyznawane były w 2002 r.

Honorowi Obywatele Miasta Zgierza: 
2002 r. Zdzisława Kotulska-Hofmokl, Marian Glinkowski 
2003 r. Wanda Chotomska 
2004 r. Dawid Ber, Leszek Rózga 
2006 r. Adam Biela, Maciej Kozłowski, Wiesław Olender 
2008 r. Jerzy Dzik 
2009 r. Henryk Leszczyński 
2010 r. Witold Świętosławski
2012 r. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
2013 r. Piotr Patora

Zasłużeni dla Miasta Zgierza: 
2002 r. Józef Dąbrowski, Marian Pieruń, Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia", Zgierski Klub Sportowy "Włókniarz" 
2003 r. Leszek Jarmuż, ks. Jerzy Kowalczyk, Lesław Kropp, Bank Spółdzielczy w Zgierzu, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta 
2004 r. Gabryela Nawrot, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, ks. Mirosław Strożka, ks. Zdzisław Sudra, Jadwiga Wlaźlińska 
2005 r. Tadeusz Gazda, Justyna Mospinek, Stanisław Ogórkiewicz, Wojciech Szymański, Szkoła Podstawowa Nr 3 
2006 r. Tomasz Kłos, Krzysztof Kuzdak, Jan Patora, Jednostka Wojskowa Nr 2819, Szkoła Podstawowa Nr 4 
2007 r. Jolanta Bibel, Bożenna Piotrowicz, Teresa i Antoni Rybiccy, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Zespół Szkół Ogólnokształcących - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zgierzu 
2008 r. Włodzimierz Cieślak, Sabina Skowrońska, ks. Marcin Undas 
2009 r. Grzegorz Szkoda, Maciej Wierzbowski, Zespół Pieśni i Tańca "Boruta" 
2010 r. Wanda Kruszyńska, NSZZ "Solidarność" Podregion Zgierz, Bogusław Stożek 
2011 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, Oktawian Dynowski
2012 r. Grzegorz Krysiak, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej "CENTRUM" Zgierz, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Zgierz im. Wojska Polskiego
2013 r. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu, Bernard Zboiński

 

.