A A A

Rozpoczęła się wycinka drzew w Parku Miejskim związana z projektem „Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza”. W Parku powstać ma Centrum Rekreacji Rodzinnej.

wycinka park

Usuwanie drzew i krzewów potrwa do 28 lutego. Wycinka dotyczy drzew, których stan określono jako zły i zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców. Pozyskane drewno zostanie przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który rozdysponuje je wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców.

W zamian za usuniętą zieleń starosta zgierski zobowiązał Gminę Miasto Zgierz do posadzenia 152 sztuk drzew dowolnego gatunku i 690 m2 krzewów dowolnego gatunku w terminie do 30 listopada br.

W ramach rewitalizacji parku powstanie promenada pieszo-rowerowa wokół stawu Cylkego, zmodernizowane i utwardzone zostaną ścieżki piesze i rowerowe, wydzielone będą nowe miejsca parkingowe. Przebudowany zostanie istniejący plac zabaw dla dzieci, powstaną także kolejne miejsca zabaw dla najmłodszych. 

źródło: Wydział Promocji i Kultury UMZ 

 

.