A A A

Planowana jest zmiana trasy linii autobusowej 3A w Zgierzu. Autobus miałby przejeżdżać także ulicami Gałczyńskiego i Parzęczewską.

linia3A

11 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie uczestników Porozumienia międzygminnego dotyczącego linii 3A. Podsumowano dotychczasowe funkcjonowanie linii, która ruszyła w październiku. Przedstawiciele gmin uzgodnili, że pierwsza zmiana trasy obejmie przekierowanie autobusu z ulicy Aleksandrowskiej w ulice Gałczyńskiego i Parzęczewską, w pobliże Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Ułatwi to mieszkańcom Osiedla 650-lecia dostęp do linii 3A, a pasażerom przesiadki pomiędzy liniami komunikacji miejskiej.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałaby nastąpić proponowana zmiana trasy.

na podstawie: www.muk.zgierz.pl 

 

.