A A A

Projekt "Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki" uzyska dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 500 tys. zł.

MiastoTkaczy

Wniosek ze Zgierza początkowo znalazł się na liście rezerwowej ogłoszonej w lipcu 2013 r. UMZ odwołał się od decyzji do Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Dodatkowe dofinansowanie przyznano łącznie 6 projektom. Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów.

Zgierski projekt będzie realizowany w 2014 roku. Zakłada m. in. stworzenie „ścieżki jeża” w mieście oraz promocję Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w regionie i poza nim. Wartość tego działania to 500 tys. zł przy 15% wkładu własnego gminy.

 

.