A A A

W związku z realizacją projektu „Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza” na wschodnich częściach placu Kilińskiego z początkiem grudnia 2013 r. ulegnie zmianie organizacja ruchu w tym obszarze. 2 grudnia rozpoczęto na placu wycinkę drzew.

wycinka drzew 013

Wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice od wewnętrznych stron ćwiartek placu, oraz ruch pieszych wewnątrz rewitalizowanych ćwiartek. Aktualnie nie zostanie zamknięty chodnik wzdłuż ul. 1 Maja i ul. Długiej oraz bez zmian zostaną przystanki autobusowe.

Wraz z postępem prac rewitalizacyjnych i ze względu na planowaną budowę kanalizacji deszczowej na tym obszarze sukcesywnie zostanie ograniczany ruch wokół całych ćwiartek placu. W późniejszym terminie przeniesieniu ulegną również przystanki autobusowe.

Zamknięcie poszczególnych partii placu będzie się odbywało etapami w celu zminimalizowania utrudnień z tym związanym.

Utrudnienia związane z realizacją tego etapu inwestycji potrwają według planów do końca czerwca 2014 r. Poniżej znajduje się mapka obrazująca wprowadzane zmiany:

organizacja ruchu

 

.