A A A

13 listopada podczas Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2013 Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała porozumienie z samorządami z terenu województwa łódzkiego dotyczące integracji ŁKA z transportem lokalnym.

lka porozumienie

W miejscowościach, gdzie taka komunikacja istnieje jej rozkład jazdy oraz trasy przejazdu zostaną skoordynowane z ŁKA. W miejscowościach pozbawionych lokalnego transportu podjęte zostaną działania zmierzające do jego utworzenia m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Komunikacja lokalna ma zapewnić mieszkańcom transport do przystanków kolejowych obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Porozumienie dotyczy także budowy w pobliżu stacji kolejowych węzłów integrujących różne środki transportu - przystanków, parkingów oraz miejsc na rowery. Sygnatariusze wyrazili także chęć przystąpienia do projektu Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego.

Inicjatorem podpisania porozumienia był marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. W imieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej porozumienie podpisał prezes Andrzej Wasilewski. Swoje podpisy na dokumencie złożyli przedstawiciele wszystkich samorządów - miast, gmin oraz powiatów, przez teren których przebiegają linie kolejowe, m. in. Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza.

Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej poinformował, że spółkajest już w blisko 70 procentach przygotowana do rozpoczęcia pracy przewozowej. - W grudniu z fabryki Stadler w Siedlcach na testy wyjedzie pierwszy pociąg FLIRT. Rozpoczęła się już budowa zaplecza technicznego na terenie stacji Łódź Widzew. Na zlecenie spółki opracowywany jest także system sprzedaży. ŁKA posiada już certyfikaty i świadectwa niezbędne do rozpoczęcia pracy – mówił.

źródło: www.lka.lodzkie.pl 

 

.