A A A

7 listopada w Mieście Tkaczy odbyło się pierwsze spotkanie w ramach cyklu "Inicjatywa lokalna, czyli jak rozruszać miasto". Podczas drugiego warsztatu (20 listopada) opracowywana będzie mapa potrzeb mieszkańców Zgierza.

iniclokal 04

Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza w ramach Programu "Masz Głos, Masz Wybór". Poprowadzili je przedstawiciele ROP: Jolanta Podwysocka i Adrian Skoczylas. Udział w warsztacie wzięli członkowie kilku zgierskich rad osiedli oraz organizacji pozarządowych, w tym Magdalena Mirys z Centrum OPUS, koordynatorka zadania "Inicjatywa lokalna" w programie "Masz Głos, Masz Wybór", a przede wszystkim niezrzeszeni mieszkańcy i mieszkanki Zgierza. Ze strony Urzędu Miasta Zgierza obecne były Jolanta Świderska i Renata Malinowska z Wydziału Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Młodzieży.

Zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące inicjatywy lokalnej, polegającej na wspólnym wykonywaniu zadań publicznych przez mieszkańców i władze miasta. W jej ramach społeczność lokalna nie tylko mówi, jakie działania w jej okolicy miałyby być podejmowane, ale w jaki sposób sami mieszkańcy zaangażują się w dane przedsięwzięcie, oferując wkład rzeczowy, finansowy lub pracę społeczną.

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu wskazali również na plusy i minusy inicjatywy lokalnej z punktu widzenia mieszkańców i władz miasta. Zauważono ogólną bierność społeczeństwa i niechęć do podejmowania działań oraz problem słabej komunikacji na linii urząd miasta - mieszkańcy, który stanowi zaporę w przypadku współpracy oraz inicjatywy lokalnej. Wskazano jednak na korzyści wynikające z użycia tego narzędzia: m.in. edukacja, jak działa miasto, realizacja potrzeb społecznych, oszczędności dla budżetu miasta, zwiększenie zaufania pomiędzy mieszkańcami i urzędnikami.

Kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie lokalnej odbędzie się 20 listopada (środa) o 17.00 w sali konferencyjnej Miasta Tkaczy (ul. Rembowskiego 1). Mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wskazać na potrzeby swoich osiedli oraz zaproponować możliwe rozwiązania do wykorzystania w ramach inicjatywy lokalnej.

 

.