A A A

swniepodl1311 listopada odbędą się w Zgierzu uroczystości z okazji Święta Niepodległości, na które zaprasza Prezydent Miasta Zgierza.

Program uroczystości:

godz. 10.00 - Msza św. w intencji Ojczyzny i miasta (Kościół Farny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu)
godz. 11.00 - Uroczystość pod tablicami pamiątkowymi przy Ratuszu:

  • przekazanie przez Harcerzy Zgierskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ognia Niepodległości przywiezionego z Kostiuchnówki na Ukrainie
  • przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Zgierza
  • złożenie kwiatów
  • występ chóru „Tęczowe Nutki” ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu

godz. 17.00 - Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chóru
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” (Sala TŚ „Lutnia”, ul. Łęczycka 2 w Zgierzu)

 

 

.