A A A

alarm foto23 października 2013 r. (środa) w Zgierzu ok. godz. 10.00 odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania. Włączone zostaną syreny alarmowe i wyemitowany będzie sygnał akustyczny.

Trening zostanie przeprowadzony w związku z zarządzonym przez wojewodę łódzkiego treningiem ostrzegania i alarmowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96).

Celem treningu jest sprawdzenie syren i doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania:

- godz. 10.00 - 10.15 - ogłoszenie alarmu
- godz. 11.00 - odwołanie alarmu

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Urzędu Miasta Zgierza apeluje do mieszkańców miasta o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

 

.