A A A

umzTylko pół godziny trwała nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zgierza mająca na celu wprowadzenie zmian do budżetu po uwagach Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prezydent Iwona Wieczorek poprosiła o przerwę w sesji do jutra do godz. 13.00.

Nadzwyczajna sesja związana była z unieważnieniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwały o emisji obligacji, co spodowowało, że miasto musi znaleźć rozwiązanie na zlikwidowanie kilkumilionowej dziury budżetowej.

Podczas sesji w punkcie "Uwagi do porządku obrad" skarbnik Robert Zwierzyński zgłosił kilka poprawek, m.in. do kolejności podejmowanych uchwał, zapowiedział też autopoprawki w przedłożonych projektach. Radni uznali to za sytuację niepoważną i nie zgodzili się na zmiany w porządku obrad.

W wyniku zaistniałej sytuacji prezydent poprosiła o ogłoszenie przerwy w obradach sesji do jutra, 22 października do godz. 13.00.

 

.