A A A

saryusz zu3wW październiku Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował siódmy rok swojej działalności. Uroczysta immatrykulacja nowych słuchaczy została uświetniona wykładem europosła, dra Jacka Saryusza Wolskiego.

W gościnnych murach Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, prezes Stowarzyszenia Alina Łęcka-Andrzejewska powitała zarówno dotychczasowych słuchaczy jak i tych, którzy dopiero w tym roku podjęli decyzję o wstąpieniu w szeregi Uniwersytetu. Po uroczystym ślubowaniu, nowi słuchacze odebrali gratulacje i indeksy z rąk zaproszonych gości, wśród których był m.in. członek Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciech Budziarski.

Jacek Saryusz-Wolski mówił o szansach i zagrożeniach dla Polski, wynikających z naszego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej, oraz koncertem w wykonaniu Chóru Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu
Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2007 r. jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Od czerwca 2009 r. Uniwersytet istnieje jako samodzielne stowarzyszenie. Misją Stowarzyszenia jest kształcenie ustawiczne ludzi starszych, a do głównych obszarów jego działalności należy zaliczyć: zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków, aktywizację społeczną osób starszych oraz integrację międzypokoleniową. Uniwersytet opiera się na nieodpłatnej pracy swoich członków. Głównych źródłem finansowania działalności są składki członkowskie słuchaczy oraz pomoc członków wspierających, wśród których znajduje się Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

źródło: Karolina Kałużna, www.powiat.zgierz.pl 

 

.