A A A

zgierz widokMagazyn samorządowy "Wspólnota" opublikował coroczny ranking samorządowych inwestycji w infrastrukturę techniczną za rok 2012. Zgierz zajął przedostatnie miejsce w kategorii miast powiatowych.

"Wspólnota" zauważa, że dane za 2012 rok potwierdzają, że mamy do czynienia z kilkuletnim spowolnieniem w całej Polsce. Spowodowany jest on w dużym stopniu pogarszaniem się sytuacji finansowej samorządów.

W opracowaniu rankingu pod uwagę nie są brane wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Inwestycje w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach:

  • transport (przede wszystkim remonty i budowa dróg administrowanych przez samorządy, ale także tabor związany z lokalnym transportem zbiorowym),
  • gospodarka komunalna (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic itp.); do tej branży obok działów klasyfikacji budżetowej: „gospodarka komunalna” oraz „zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”, zaliczane są też wydatki na infrastrukturę wiejską, klasyfikowane zazwyczaj do działu „rolnictwo”. 
  • gospodarka mieszkaniowa.

Pełny opis tegorocznego rankingu.

Miasto Zgierz klasyfikowany był w rankingu miast powiatowych. Biorąc pod uwagę dane za lata 2010-12 zajął przedostatnie, 267. miejsce. Zgierz w końcówce rankingu znajduje się już od kilku lat - od rankingu za lata 2003-05 zajmuje miejsca w przedziale 255-267. Zobacz ranking miast powiatowych.

Nisko w rankingu powiatów jest również powiat zgierski. Na 314 miejsc nasz powiat zajął 299. miejsce. Zobacz pełny ranking powiatów.

Nie najlepiej wypadają również inne miejscowości w pobliżu Zgierza. W kategorii mniejszych miast (łącznie 575) 135. miejsce zajął Stryków, 241. - Aleksandrów Łódzki, 356. - Głowno, a 564. - Ozorków. Zobacz pełny ranking miast.

 

 

.