A A A

bank czasuFundacja Twórczy Aktywni zaprasza do współpracy przy Banku Czasu, w którym jednostką rozliczeniową nie jest pieniądz, a czas poświęcany na pomoc innym.

Do współpracy można zapisać się we wtorki w godz. 14.00-16.00 w siedzibie Fundacji Twórczy Aktywni przy pl. Jana Pawła II.

W przeciwieństwie do typowego banku, jednostką rozliczeniową nie jest pieniądz, ale czas – godzina pracy na rzecz osoby zarejestrowanej w Banku Czasu. W zamian można otrzymać godzinę pracy innego uczestnika Banku Czasu. Każdy uczestnik wypełnia deklarację i wskazuje, jakie usługi chce i mógłby świadczyć na rzecz innych. Pracuje zgodnie z własnymi umiejętnościami, wykonując pracę z największą starannością, rzetelnie i sumiennie. Dlatego pracę np. sprzątacza i naukowca traktuje się równorzędnie, a jednostką rozliczeniową zawsze jest godzina, odnotowywana na koncie uczestnika.

Otrzymujący pracę ocenia jakość w kategoriach: doskonale, bardzo dobrze, dobrze, słabo, źle, bardzo źle. Na tej podstawie osoba, która dzięki swojej pracy ma już jednostki czasu na koncie, może ubiegać się o taką samą liczbę godzin pracy innych osób, użytkowników Banku Czasu, które w miarę realizacji są odpisywane.

logo FIO1d-300x156Zadanie realizowane jest w 2013 roku przez Fundację „Twórczy, Aktywni” w partnerstwie z Gminą Miasto Zgierz przy finansowym wsparciu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

.