A A A

22 września odbyły się wybory do rad osiedli Proboszczewice i Podleśna. Frekwencja wyniosła odpowiednio 8% i 7%. Nowych kadencję rady rozpoczyna również osiedle Przybyłów.

rada osiedla

Wybory zostały przeprowadzone: dla osiedla Podleśna w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1, a dla osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70. Kadencja rad osiedli trwa cztery lata i potrwa do września 2017 roku. Każda rada liczy 15 osób.

Niestety po raz kolejny wybory do rad osiedli charakteryzowały się niską frekwencją. Do urn poszło jedynie 101 z 1365 uprawnionych do głosowania mieszkańców Podleśnej oraz 231 z 2795 mieszkańców Proboszczewic. Miasto było przygotowane na niewiele wyższą frekwencję - przygotowano dla komisji zaledwie kolejno 250 i 300 kart do głosowania (18 i 10 procent).

  • Wyniki wyborów do RO Podleśna:

1. Cybulski Przemysław logistyk 34 lat - 30 głosów
2. Cybulski Roman technik mechanik 72 lat - 35 głosów
3. Czupryński Jan Zenon emeryt 65 lat - 35 głosów
4. Forfecki Mariusz pracownik administracji samorządowej (radny Rady Miasta Zgierza) 28 lat - 58 głosów
5. Forfecki Ryszard technik mechanik 51 lat - 54 głosów
6. Frontczak Małgorzata szwaczka 43 lat - 34 głosów
7. Frydrysiak Radosław stolarz 42 lat - 23 głosów
8. Ignaczak Jacek rolnik 50 lat - 34 głosów
9. Janiszewski Andrzej Piotr murarz 49 lat - 29 głosów
10. Kostyński Edmund Stanisław emeryt 71 lat - 24 głosów
11. Lichwała Tadeusz Ferdynand inżynier 59 lat - 37 głosów
12. Matuszewski Piotr uczeń 19 lat - 22 głosów
13. Pabiańczyk Marcin mgr ekonomii 34 lat - 22 głosów
14. Rau-Szymańska Karina prawnik 35 lat - 35 głosów
15. Sas Maciej zarządca nieruchomości 34 lat - 29 głosów
16. Sikorski Czesław Bolesław rzeźnik 51 lat - 30 głosów
17. Stopczyk Dariusz monter 48 lat - 26 głosów
18. Zieliński Jan uczeń 19 lat - 23 głosów

  • Wyniki wyborów do RO Proboszczewice-Lućmierz:

1. Banasiak Danuta sprzedawca 49 lat - 56 głosów
2. Chocholski Robert informatyk 34 lat - 77 głosów
3. Cłapa Dariusz przedsiębiorca (radny Rady Powiatu Zgierskiego) 51 lat - 78 głosów
4. Czekalski Paweł pracownik samorządowy 32 lat - 77 głosów
5. Duniak Krzysztof motorniczy 51 lat - 46 głosów
6. Jaskułowski Mirosław przedsiębiorca inżynier 30 lat - 47 głosów
7. Klimkiewicz Zbigniew emeryt 66 lat - 76 głosów
8. Kosiewicz Zbigniew stolarz 48 lat - 59 głosów
9. Kotwicki Wiesław elektronik 65 lat - 47 głosów
10. Kowalski Adam przedsiębiorca 39 lat - 49 głosów
11. Krzewina Elżbieta technik budowlany (radna Rady Miasta Zgierza) 75 lat - 56 głosów
12. Krzewina Wiesław kierowca 63 lat - 50 głosów
13. Kwiatkowska Maria ogrodnik 67 lat - 63 głosów
14. Ogrodowczyk Jerzy emeryt 71 lat - 49 głosów
15. Palmowska Bożena sprzedawca (radna Rady Miasta Zgierza) 49 lat - 88 głosów
16. Piątkowska Krystyna emerytka 60 lat - 45 głosów
17. Pleczuk Urszula rolnik 74 lat - 48 głosów
18. Skowroński Krzysztof uczeń 20 lat - 66 głosów
19. Skupiński Stanisław rolnik (radny Rady Miasta Zgierza) 59 lat - 62 głosów

  • Członkowie nowej kadencji Rady Osiedla Przybyłów

(wybory nie odbyły się ze względu na liczbę kandydatów równą liczbie miejsc w radzie)

1. Antczak Rafał Zbigniew średnie/ogólne 30 lat
2. Antczak Zbigniew Wojciech technik budownictwa 57 lat
3. Bartczak Wiesława sprzedawca 77 lat
4. Błaszczyk Paweł sprzedawca/ magazynier 58 lat
5. Domańska Kazimiera sprzedawca 71 lat
6. Dudek Anna pielęgniarka 85 lat
7. Kardach Jacek pielęgniarz 41 lat
8. Kulesza Helena księgowa 73 lat
9. Kwiatkowska Olga prządka 73 lat
10. Laszczyk Halina nauczyciel emerytowany 74 lat
11. Matusiak Jadwiga technik chemik 68 lat
12. Nowiński Jerzy emerytowany pracownik umysłowy 72 lat
13. Pletkiewicz Walenty kierowca/ operator 74 lat
14. Sabak Stefania Helena technik chemik 67 lat
15. Wiśniewski Leszek emeryt 66 lat

 

 

.