A A A

Rada Miasta Zgierza poparła projekt uchwały w sprawie wyemitowania obligacji komunalnych w wysokości 15,7 mln zł. Obligacje spełniają funkcję kredytu, ale są od niego korzystniejsze w obsłudze finansowej.

39sesja rmz

(fot. Ilona Majewska, gazetazgrzyt.pl)

Okolicznością, która zmusza samorządy do przeanalizowania swoich budżetów jest nowy wskaźnik w ustawie o finansach publicznych, który będzie obowiązywał od przyszłego roku. Do tej pory zadłużenie samorządów mogło wynosić maksymalnie 60% ich dochodów, na obsługę (spłatę) długu można było przeznaczyć do 15% budżetu. Nowy wskaźnik powoduje, że gminy będą mogły przeznaczyć na obsługę długu ok. 5-6% swojego budżetu.

- Emisja obligacji jest konieczna, ponieważ jeśli wskaźniki zadłużenia pozostaną takie same jak w roku bieżącym, to uchwalenie budżetu w Zgierzu w kolejnych trzech latach nie byłoby możliwe - przekonywał na sesji Mariusz Gołaszewski z firmy Dragon Partners, która ma pomóc miastu wprowadzić obligacje. - Taka operacja pozwoli także w przyszłości na zaciąganie kolejnych zobowiązań, daje również możliwości inwestycyjne i pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej - dodał.

W Polsce obligacje wyemitowało ponad 600 samorządów, m.in. gmina Aleksandrów Łódzki, gmina Łask, powiat zduńskowolski, Miasto Łódź, Warszawa. Jak przekonywał Mariusz Gołaszewski, banki również wolą finansować samorządy w formie obligacji zamiast kredytów, głównie ze względu na wchodzącą w przyszłym roku regulację dotyczącą kredytów długoterminowych.

Emisja obligacji w Zgierzu zostanie przeprowadzona już w tym roku w ośmiu seriach. Oferta będzie skierowana bezpośrednio do banków, nie ma możliwości zawierania umowy emisyjnej z indywidualnymi podmiotami. Obligacje zostaną wykupione przez Miasto Zgierz w latach 2019-2022 w różnym stopniu - w 2019 roku 1,51 mln zł, w 2020 - 1,7 mln zł, w 2021 - 6 mln zł, w 2022 - 6,5 mln zł.

Właśnie te dwie ostatnie sumy budziły największe kontrowersje wśród radnych przeciwnych pomysłowi. Istnieje niebezpieczeństwo, że miasto nie będzie mogło pozwolić sobie na łatwy skup obligacji w podanych latach, wyjściem w takiej sytuacji będzie wzięcie kolejnego kredytu. Jednak gdy samorząd nie jest w stanie wykupić obligacji ani wziąć kredytu, ustanawiany jest komisarz, a budżetem miasta zajmuje się ministerstwo finansów. Zdaniem części radnych decyzja o emisji obligacji jest podejmowana zbyt szybko i pochopnie, będąc doraźnym łataniem dziury budżetowej, nieodpowiedzialnym wobec kolejnych kadencji zgierskiego samorządu.

- Obligacje są takim instrumentem, dzięki któremu będziemy zamieniać droższe zadłużenie na tańsze. Chociażby z różnicy marży będziemy mieć oszczędności – odpowiadała Iwona Wieczorek. Obligacje są oprocentowane na wartość 2,74% plus oprocentowanie marży od 0,6% do 1,5%. Według wyliczeń zawartych w „Programie Emisji Obligacji dla Miasta Zgierza” kwota przeznaczona na spłatę zadłużenia wobec dochodów miasta ogółem ma wynosić od 3,5% w 2014 roku do 6,0% w 2021 i 5,5% w 2022 r., przy 1,4% w 2023. Zadłużenie miasta ma zmaleć z 34,3% w 2012 i 32,5% w 2013 do ok. 9,6% w 2021 i 5,3% w 2022. Wszystko jednak zależy od faktycznych przychodów gminy w najbliższych latach.

Uchwała miała być głosowana na sesji 29 sierpnia, jednak z powodu braku wystarczającego poparcia, prezydent Iwona Wieczorek poprosiła o przerwę w sesji do dnia 3 września. W tym dniu większość radnych (13 za, 9 przeciw) zdecydowała o podjęciu uchwały. Na wniosek radnego Andrzeja Mięsoka głosowanie było imienne.

Za uchwałą zagłosowali: M. Forfecki, M. Gajda, A. Grzelak-Makowczyńska, M. Pilarski (PiS), G. Maciński, J. Sokół, E. Steglińska-Maciak, K. Wężyk (Klub J. Sokoła), J. Komorowski, Z. Zapart (SLD), S. Pelikan, S. Skupiński (PSL) i J. Zielińska (niezrzeszona). Przeciwko obligacjom zagłosowali: A. Frach, M. Hiliski, T. Kupis, K. Kupis-Wojciechowska, Z. Sobczak, B. Palmowska, B. Świątczak (PO), E. Krzewina (Klub J. Sokoła) oraz A. Mięsok (niezrzeszony). Na głosowaniu nie był obecny M. Sencerek (PiS).

na podstawie www.gazetazgrzyt.pl, www.miasto.zgierz.pl 

 

.