A A A

W Sejmie złożony jest projekt zmiany ustawy o samorządzie gminnym umożliwiający tworzenie gminnych rad seniorów, na wzór młodzieżowej rady gminy. Nad projektem pracowała komisja samorządu terytorialnego.

Posłowie z komisji poinformowali o przyjęciu przez komisję sprawozdania z noweli ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwi tworzenie gminnych rad seniorów. Ich zdaniem osoby starsze powinny mieć wpływ na kreowanie polityki senioralnej państwa.rady seniorow

Gminne rady seniorów mają być kolejną formą aktywizacji osób starszych. (Na zdjęciu: spotkanie w ramach programu "Seniorzy w akcji", fot. Marta Arkiensztejn)

Zgodnie z zapisami nowelizacji utworzenie gminnej rady seniorów będzie mogło nastąpić "z własnej inicjatywy rady lub na wniosek zainteresowanych środowisk seniorskich" i będzie się ona składać "z przedstawicieli grup seniorów, organizacji pozarządowych, zainteresowanych środowisk seniorskich oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku".

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu rady będą reprezentować interesy starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu stanowisk "dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy".

- Będzie to praktyczna realizacja postulatu zwanego "prawem do miasta" tj. prawa mieszkańców, także osób starszych, do współdecydowania o tym, jak gmina ma funkcjonować, wyglądać, czemu służyć, na jakie programy i inwestycje wydawać środki budżetowe - napisano w uzasadnieniu.

źródło: www.samorzad.lex.pl 

 

 

 

.