A A A

autobus5Od 1 września 2013 r. Miejskie Usługi Komunikacyjne powracają do "pozawakcyjnego rozkładu" jazdy autobusów linii 1, 3, 4, 5 i 8, w związku z czym zwiększeniu ulegnie liczba kursów na poszczególnych liniach.

Poniżej publikujemy "pozawakacyjne" rozkłady [PDF]:

1 Powstańców Śląskich

3 Sadowa

3 Sadowa/Chełmska

3 Konstantynowska

4 Parzęczewska/Staffa

5 Parzęczewska/Staffa

5 Szczawińska

8 Parzęczewska/Staffa

Więcej informacji o rozkładach dostępnych jest na stronie www.muk.zgierz.pl.

 

.