A A A

konst rondo16 sierpnia ulica Konstantynowska zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Ma to związek z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta.

W dniach od 12 do 15 sierpnia 2013 r. prowadzone będą prace budowlane na Rondzie Sybiraków. Ruch kołowy pozostaje bez zmian, chociaż będą występowały utrudnienia związane z częściowym zajęciem pasa drogowego.
Od dnia 16 sierpnia 2013 r. zamknięta zostaje dla ruchu kołowego ulica Konstantynowska, na odcinku od Ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej. Czas zamknięcia ulicy szacuje się na jeden miesiąc.
Objazd tego odcinka drogi powiatowej realizować można drogami gminnymi tj. ulicami:

  • od strony zachodniej: ul. Boruty, Energetyków i Kwasową,
  • od strony wschodniej: ul. Łódzką, Sosnową i Zagajnikową,
  • od strony południowej: ul. Łódzką oraz ul. Okulickiego i Sianokosy na terenie miasta Łodzi.
.