A A A

Zgierz22 września 2013 r. odbędą się wybory do rad osiedli Podleśna, Proboszczewice-Lućmierz oraz Przybyłów. Od 25 sierpnia do 1 września można zgłaszać swoje kandydatury.

Wybory przeprowadzone zostaną w godzinach 8.00-20.00:

  • dla osiedla Podleśna w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1;
  • dla osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70;
  • dla osiedla Przybyłów w siedzibie Rady przy ul. Słowackiego 6.

Zgłoszenia kandydatów i kandydatek przyjmowane są w Urzędzie Miasta Zgierza przy pl. Jana Pawła II 16. Do rejestracji potrzebnych jest co najmniej 15 podpisów pod kandydaturą.

Niezbędne informacje o wyborach są dostępne na stronie Urzędu Miasta Zgierza (RO PodleśnaRO Proboszczewice-Lućmierz, RO Przybyłów). Kadencja rad osiedli trwa cztery lata i potrwa do września 2017 roku, każda rada liczy 15 osób.

Na podstawie:

  •  Zarządzenie Nr 171/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna Zgierzu
  • Zarządzenie Nr 169/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
  • Zarządzenie Nr 170/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.07.2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu

 

.