A A A

19 lipca już po raz czwarty na placu Jana Pawła II w Zgierzu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Podczas uroczystości 12 policjantów zostało uhonorowanych odznakami państwowymi, a 105 funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższe stopnie policyjne.

swieto policji 2013-07-19 003

(fot. KPP w Zgierzu)

Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem na maszt flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Aleksandrowa Łódzkiego. Dowódcą uroczystości był nadkom. Robert Śniechowski - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Zgierz.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczył srebrnym medalem za długoletnią służbę podinsp. Janusza Michalskiego, asp. szt. Sławomira Lisa, asp. szt. Pawła Wieczorka, st. asp. Jana Misiaka, st. asp. Marka Włodarczyka, asp. Arkadiusza Kaczmarka, asp. Adama Pietruszewskiego, asp. Grzegorza Walczaka, asp. szt. Macieja Burzyńskiego, asp. szt. Jarosława Dębowskiego, asp. szt. Dariusza Walkowskiego, st. asp. Arkadiusza Bąbla.

Tradycją jednostki jest wyłanianie najlepszego policjanta służby prewencji i służby kryminalnej w danym roku. Najlepszych policjantów wybiera kapituła składająca się z laureatów poprzedniej edycji konkursu. Najlepszym policjantem służb kryminalnych w roku 2013 został nadkom. Zygmunt Słomiak, najlepszym policjantem służb prewencji został asp. sztab. Paweł Marcinkowski, zaś najlepszym pracownikiem służb wspierających został pan Jacek Ciechański.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych policjantów 2013 roku zostały ufundowane przez Starostę Zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego. Nagrodę finansową dla najlepszego pracownika służby wspomagającej ufundował Komendant Powiatowy Policji w Zgierzu.

Więcej informacji o odznaczonych i awansowanych funkcjonariuszach oraz szersza relacja z uroczystości na stronie Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

 

 

 

.