A A A

umz26 lipca 2013 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zgierza. Głównym punktem będzie powołanie nowego Skarbnika Miasta Zgierza.
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XXIX/289/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza wraz z odpowiedzią na skargę,
  2. odwołania Skarbnika Miasta Zgierza,
  3. powołania Skarbnika Miasta Zgierza.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

.