A A A

copmarkaregionu3Zarząd Województwa Łódzkiego zakwalifikował do dofinansowania 21 projektów dotyczących marketingu oraz promocji produktów i marek regionalnych. Zgierski projekt promujący Miasto Tkaczy znalazł się na liście rezerwowej.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w wysokości 32,1 mln zł otrzyma dwadzieścia jeden projektów. Ich łączna wartość wynosić będzie 41,4 mln zł. Wśród projektów promujących marki regionu łódzkiego znalazły się m. in.: „Łódź kreuje”, „Młodzi w Łodzi” oraz „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” zgłoszone przez Miasto Łódź, wojewódzka Marka Łódzkie promuje, a także „Buczkowska truskawka - marką województwa łódzkiego” „PGE Skra Bełchatów - sportową perłą”, „Budowa i kompleksowa promocja marki Termy Uniejów” oraz „Folklor Łowicki - wdrożenie i promocja marki regionalnej Miasta Łowicza”. Pełna lista dofinansowanych projektów.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas konferencji, w której uczestniczyli m. in. Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, wójt Buczku Bronisław Węglewski i prezes Term Uniejów Marcin Pamfil

Na liście rezerwowej wymieniono 29 projektów, które przeszły ocenę formalną, lecz uzyskały mniej punktów podczas oceny merytorycznej. Wśród nich znalazł się projekt „Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowy i promocji marki” złożony przez Gminę Miasto Zgierz. Projekt zakładał m. in. stworzenie „ścieżki jeża” w mieście oraz promocję Parku Kulturowego Miasto Tkaczy w regionie i poza nim. Wartość tego działania to 500 tys. zł przy 15% wkładu własnego gminy. Lista rezerwowa projektów.

Więcej informacji na www.lodzkie.pl oraz  www.rpo.lodzkie.pl.

 

.