A A A

jatymy new logo 1W Mieście Tkaczy powstał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny działający w ramach projektu "JA-TY-MY". Celem punktu jest informowanie i wspieranie działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Projektodawcą działania jest Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My". Siedziba punktu znajduje się w Mieście Tkaczy przy ul. G. Narutowicza 5 (Dom Tkacza w pierzei ul. Ks. Szczepana Rembowskiego).

Głównym celem punktu jest zbieranie informacji o usługach i produktach Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), udzielanie informacji osobom zainteresowanym działalnością w sektorze ekonomii społecznej oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu województwa łódzkiego.

Ponadto dzięki wykorzystaniu platformy informacyjnej www.ja-ty-my.org istnieje możliwość promocji i informacji o usługach i produktach PES.

Projekt "JA-TY-MY" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: Damian Grzelczyk, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" 

 

.