A A A

EEA grantsZgierz poszukuje zagranicznego partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Planowane działania mają na celu wzmacnianie stosunków dwustronnych, integrację kulturowo-społeczną oraz inicjację współpracy między polskimi i instytucjami kultury z państw partnerskich. W ramach przedsięwzięcia zakłada się organizację na terenie miasta Zgierza wydarzeń społeczno-kulturalnych o charakterze folklorystycznym, których integralną częścią jest obecność przedstawicieli świata kultury i tradycji z państw partnerskich.

Partner projektu musi pochodzić z Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu oraz być instytucją kultury, szkołą lub uczelnią artystyczną, samodzielnym wydziałem artystycznym na uczelni o profilu ogólnym, jednostką samorządową, lub organizacją pozarządową lub podmiotem gospodarczym non-profit ze sfery kultury.

Nabór wniosków w tym programie Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego trwa do 16 sierpnia.

W ramach projektu przewidziano m. in. dwa festiwale folklorystyczne "Zgierz na styku kultur słowiańskich i nordyckich" we wrześniu 2014 i czerwcu 2015 roku, wielokulturową prezentację miast partnerskich podczas Święta Miasta Zgierza 2014 oraz Jarmark Regionalny Kaziuki 2015. Zaplanowano również konkurs plastyczny dla młodych artystów oraz konkurs wiedzy o Zgierzu i Polsce, a także projekcje filmów pochodzących z państwa partnerskiego.

Projekt ma trwać od marca 2014 do września 2015 roku. Jego łączna wartość to 690 tys. zł, wkład własny miasta wynosić ma 10%. Opracowywaniem wniosku zajmuje się Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi Urzędu Miasta Zgierza.

źródło: www.miasto.zgierz.pl 

 

 

.