A A A

Plac KilińskiegoNa czerwcowej sesji Rady Miasta Zgierza przedstawiono informacje o aktualnym etapie Rewitalizacji Historycznego Centrum Miasta Zgierza oraz założenia do projektu, którego łączna wartość wynosi 10 milionów zł. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną prezentacją.

W ramach projektu zrewitalizowane będą plac Jana Kilińskiego oraz kwartał ulic Rembowskiego, Narutowicza, Długiej i 1 Maja. Zmodernizowane zostaną także ogród Centrum Kultury Dziecka przy ul. Rembowskiego 17 oraz Park Miejski. Ponadto powstanie system monitoringu centrum Zgierza, nad którym czuwać będzie Straż Miejska.

Pobierz prezentację dotyczącą rewitalizacji przygotowaną przez Wydział 

W ramach rewitalizacji placu Kilińskiego przebudowana będzie nawierzchnia dwóch wschodnich kwartałów. Plac ma zachować spacerowo-rekreacyjny charakter miejskiej przestrzeni publicznej. Powstanie medalion Rajmunda Rembielińskiego, założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce i inicjatora tzw. umowy zgierskiej z 1821 roku. Na placu pojawi się nowa instalacja oświetleniowa (w tym ok. 30 latarni). Wyremontowany zostanie chodnik, wybudowane będą schody terenowe i ściana oporowa w północno-wschodniej części placu. Nasadzonych zostanie ponad 50 nowych drzew oraz 155 m2 krzewów. Powstaną 2 zdroje uliczne. Zaplanowano ponadto ok. 25 ławek i 22 miejsca postojowe. Zachowany zostanie obecny postój taksówek w południowo-wschodnim kwartale placu.

W kwartale ulic Narutowicza, Rembowskiego, Długiej i 1 Maja wybudowana zostanie droga wewnętrzna, wyremontowane zostaną chodniki. Na zagospodarowanym terenie pojawi się ok. 8 ławek, 5 koszy, 160 km2 trawników, 16 nowych drzew i 40 m2 nasadzeń krzewów. Powstanie ponad 500 m2 parkingu (25 miejsc postojowych). Teren skupiać się będzie wokół 1 dominanty, prawdopodobnie w formie kamienia lub rzeźby.

CKDCzęść ogrodu Centrum Kultury Dziecka zostanie utwardzona i zadaszona. Wybudowane będą nowe miejsca zabaw i rekreacji dla dzieci, w tym huśtawki równoważne, bujaki, piaskownica, zjeżdżalnia, karuzele, tablica do malowania kredą, ścianka wspinaczkowa, piec do wypalania ceramiki i koła garncarskie. Pojawi się też niezbędna infrastruktura - oświetlenie ogrodu, wyremontowana brama wjazdowa i elektryczne zasilanie (dla potrzeb ogrodowej estrady i kina letniego).

W Parku Miejskim powstanie Centrum Rekreacji Rodzinnej. Zmodernizowane zostaną ścieżki dla pieszych, powstanie promenada pieszo-rowerowa wokół stawu Cylkego. Funkcjonujący w parku plac zabaw dla dzieci zostanie wyposażony o 26 różnych urządzeń w tym 4 modele zwierząt lub postaci z bajek - powierzchnia wynosić będzie 1600 m2. Osoby chętne będą mogły korzystać także z pola do minigolfa na 12 dołków. Wyciętych zostanie 30 drzew w gorszym stanie, pojawi się jednak ok. 220 nowych nasadzeń. Na terenie parku 800 m2 przeznaczonych będzie pod miejsca parkingowe. Trwają nadal prace projektowe dotyczące rewitalizacji parku.

Przy okazji projektu wykonywany będzie także remont konserwatorski, przebudowa i termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Zgierza.

Wykonawcą projektu będzie firma PPUH „Steinbudex-J.M.” ze Świdnicy. Przedstawiciel firmy przedstawił swoje wrażenia dotyczące aktualnego stanu miejsc, które będą poddawane rewitalizacji oraz opisał planowane działania. - Plac Kilińskiego jest w Zgierzu miejscem reprezentacyjnym - mówił na sesji Jerzy Majorek zapewniając, że będzie on remontowany w koncepcji „salonu miasta”. Wskazał też na problem kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Długiej i 1 Maja. - Mają państwo park w bardzo dobrym stanie. Gratuluję, bo w większości miast parki są w stanie fatalnym. Jesteśmy zachwyceni, że u was wygląda to dobrze - mówi na sesji wykonawca rewitalizacji.

- Na tym etapie wskaźniki realizacji nie są zagrożone, jesteśmy w stanie zrealizować projekt w stu procentach - zapewniała podczas sesji Ewa Lefik-Babiasz, zastępca Naczelnika Wydziału Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi. - Wizualizacje mają charakter poglądowy, a projekty są w fazie uzgodnień, toteż możliwe są jeszcze zmiany w przedmiotowym zakresie - podkreśla Lefik-Babiasz.

Wizualizacje placu Kilińskiego i ogrodu Centrum Kultury Dziecka 

Trwają działania związane z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich oraz przyjęciem projektów do realizacji. Prace w Centrum Kultury Dziecka mają rozpocząć się w wakacje i zakończyć się we wrześniu lub październiku. W IV kwartale 2013 roku ruszyć mają prace na terenie Parku Miejskiego i placu Kilińskiego - chodzi m.in. o wycinkę drzew. Rewitalizacja w tych miejscach potrwa najprawdopodobniej do połowy przyszłego roku. Zakończenie całego projektu planowane jest na III kwartał 2014 r. Koszt całego projektu to 10 milionów zł - 7,67 mln to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, zaś 2,33 mln stanowi wkład własny Gminy Miasto Zgierz.

 

 

.