A A A

RS IINa początku lipca odbędą się spotkania z przedstawicielami firmy RS II, która będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców Miasta Zgierza.

Spotkania odbędą się:

 • 1 lipca 2013 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Łódzka 2)
  dla mieszkańców Rejonu I - dla dzielnic: Stare Miasto i Nowe Miasto 
 • 2 lipca 2013 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Piłsudskiego 1)
  dla mieszkańców Rejonu III - dla dzielnic: Przybyłów, Rudunki, Podleśna, Krzywie lewa strona (m.in. ulice Kochanowskiego, Lelewela, Sierakowskiego)
 • 3 lipca 2013 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 5 (ul. 1 Maja 63) 
  dla mieszkańców Rejonu IV - dla dzielnic: Piaskowice, Adelmówek, Chełmy, Krzywie prawa strona (m.in. ulice Zawiszy, Letnia, Gospodarcza, Młodzieżowa) 
 • 4 lipca 2013 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. Ozorkowska 68/70) 
  dla mieszkańców Rejonu II - dla dzielnic: Proboszczewice, Aniołów, Osiedle 650-lecia.

 

.