A A A

Rejony śmieci w ZgierzuW związku z wejściem od 1 lipca nowych zasad wywozu śmieci na terenie miasta Zgierza firma RS II prezentuje podział miasta na rejony, z których w określonych dniach będzie odbierać odpady.

(powiększ mapę) 

Wywóz z danego rejonu odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania będzie odbywać się w określony dzień co 2 tygodnie. Natomiast selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona na dany typ odpadu (np. plastik) w określony dzień miesiąca w całym mieście.

Powyższa rejonizacja dotyczy jedynie mieszkańców domków jednorodzinnych. Dla nieruchomości wielorodzinnych przygotowany jest inny podział i zostanie on dostarczony odpowiednim zarządcom.

Wywóz odpadów niesegregowanych i pozostałości z sortowania:

  • Rejon I - co 2 tygodnie w poniedziałki od 1 lipca
  • Rejon II - co 2 tygodnie w środy od 3 lipca
  • Rejon III - co 2 tygodnie we wtorki od 2 lipca
  • Rejon IV - co 2 tygodnie we czwartki od 4 lipca

Zbiórka selektywna na terenie całego miasta:

  • 1. piątek miesiąca - Papier
  • 2. piątek miesiąca - Szkło
  • 3. piątek miesiąca - Plastik

Termin wywozu odpadów BIO zostanie uszczegółowiony i podany wkrótce, jednakże pierwszy wywóz będzie najwcześniej po 7 lipca.

Worki na selektywną zbiórkę (nie dotyczy BIO) zostaną rozprowadzone bezpłatnie do mieszkańców na przełomie czerwca i lipca, do tych którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę. Worki na BIO i odpady niesegregowane (bądź pozostałości z sortowania) będą do kupienia w siedzibie firmy przy ul. 3-go Maja 10 w Zgierzu. Prawdopodobny koszt zakupu worku 1 zł brutto.

Więcej informacji na stronie www.rs2.pl.

 

 

 

.