A A A

tourdemdk19 czerwca sympatycy Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu protestowali w obronie placówki, którą czekają poważne cięcia finansowe. Rada Rodziców MDK zorganizowała rajd rowerowy "Tour de MDK", chcąc wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji Starostwa Powiatowego.

fot. Marek Kuciński / MDK Zgierz 

Decyzją starostwa budżet MDK będzie pomniejszony o 40%, co wiąże się z poważnymi problemami dla domu kultury, zagrożona jest m.in. organizacja Festiwalu "Zderzak".

Uczestnicy i uczestniczki rowerowego protestu zebrali się pod Młodzieżowym Domem Kultury, by wspólnie ulicami Zgierza pojechać do Starostwa na odbywającą się tam Komisję . Podczas niej wręczyli petycję staroście powiatowemu Krzysztofowi Kozaneckiemu:

Zwracamy się do Pana jako do przedstawiciela Powiatu, w związku z trudną sytuacją Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

Jako organ prowadzący, Powiat zmniejszył w ubiegłym roku budżet MDK, z ok. 700 000 złotych, do 450 000 złotych. Spowodowało to znaczne uszczuplenie możliwości prowadzenia zajęć w placówce: obniżenie godzin pracowniczych, likwidację niektórych kół zainteresowań oraz zmniejszenie ilości, dzieci, mogących korzystać z usług instytucji.  Działalność MDK-u  w pewnym stopniu podtrzymywało Stowarzyszenie „Kameleon” oraz hojność rodziców, których obchodzi los zgierskich dzieci poszukujących miejsca do rozwoju. W tej chwili, oraz w perspektywie najbliższego roku, okazuje się, iż działalność ta będzie wymagała ograniczeń, cięcia środków finansowych, zwalniania pracowników.  Naszym zdaniem, będzie dążeniem do powolnej likwidacji placówki.

Jako rodzice oraz Zgierzanie nie możemy się na to zgodzić i wyrażamy tym samym swój sprzeciw dla tego typu postępowania władz przez nas wybranych i reprezentujących nasze potrzeby.

Żądamy finansowej pomocy dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu: przywrócenia mu możliwości działania na warunkach zadowalających dla obecnych bądź przyszłych korzystających z jego usług – dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Podtrzymanie tej placówki przez organ prowadzący wymaga od niego zapewnienia środków na niezakłócone funkcjonowanie .

Kłopoty Starostwa z odpowiednim podziałem funduszy i wygospodarowaniem środków na bezproblemowe funkcjonowanie MDK-u naszym zdaniem wynikają z braku dobrej woli, a także niezrozumieniem potrzeb społecznych.  Wyobrażamy sobie, że skoro tak ogromna społeczność powiatu żąda nie tylko dalszego funkcjonowania MDK-u, ale nawet pomnożenia jeszcze tej działalności, Powiat powinien w jak największym stopniu uwzględnić te żądania (a powinien to zrobić w taki sposób, by nie zakłócać sprawnego funkcjonowania placówki) i - albo przesunąć pieniądze z mniej istotnych działań (np. podnoszenia własnych dochodów, diet, czy wyznaczania sobie nagród niestosownie – oględnie mówiąc – w stosunku do osiąganych wyników pracy), albo znaleźć inną możliwość wyłożenia środków finansowych na ten cel.

Wszystko to mówimy  we własnym imieniu, jako rodzice dzieci korzystających z usług MDK w Zgierzu, ale zdecydowanie ważniejszym i bardziej wymagającym głosem w tej sprawie jest zdanie samych uczestników tychże zajęć, czyli naszych dzieci i dzieci mieszkańców powiatu. To ich praw do rozwijania talentów, opieki, skutecznej pomocy ze strony dorosłych, przyszliśmy tu bronić. To one w przyszłości rozliczą nas z możliwości, jakie im dziś chcemy zapewnić. Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o wspieraniu rodziny (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887) i inne uchwały prawno-administracyjne, zapewniają im bowiem pełnię możliwości korzystania z kultury, dostępu do niej, należytej opieki, sprawnego wychowania w duchu postępu społecznego i obywatelskiego, troski, szacunku dla ich potrzeb, tak ze strony dorosłych jako takich, jak i instytucji, które oni prowadzą i reprezentują.

Powtarzamy więc w imieniu swoim i dzieci, których głos wyrażamy:

Powiat musi:

  • zwiększyć dofinansowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu,
  • znaleźć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej, niezakłóconej działalności tej placówki,
  • zapewnić nam miejsce do rozwoju artystycznego i kulturalnego oraz wychowania w atmosferze dobrobytu, wsparcia i szacunku dla naszych praw.

A jeśli nie potrafi dokonać  tak ważnej  rzeczy i znaleźć na to pieniędzy, niech publicznie przyzna się do sprawowania władzy niezgodnej z wolą  wyborców, braku umiejętności wypełniania powierzonych mu zadań, ignorancji w stosunku do obywateli i poda się do dymisji, co  my-wyborcy przyjmiemy, ze zrozumieniem, a może nawet szczerą aprobatą.

Z poważaniem,

Rodzice i Dzieci – społeczność Powiatu Zgierskiego.

 

 

.