A A A

Artur Dunin15 czerwca już po raz dziesiąty poseł Artur Dunin wraz z pracownikami swojego biura poselskiego zorganizował Akcję „Nie bądź żyła - podziel się krwią”. W tym dniu krew oddało 20 osób.

Zbiórka krwi nie odbywała się tym razem w Krwiobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi, lecz w Biurze Poselskim. Pracownicy biura przygotowali salę tak, aby spełniała wszystkie wymogi do poboru krwi.

Krwiodawcy otrzymali dyplomy pamiątkowe zarówno od RCKiK oraz od pomysłodawcy akcji, Artura Dunina. Zgłosiło się około 30 osób, natomiast krew mogło oddać około 20. Podczas akcji "Nie bądź żyła - podziel się krwią" zebrano już ponad 80 litrów krwi.

Jak zwykle zgierzanie nie zawiedli – mówi poseł Artur Dunin.Wszyscy już przyzwyczaili się do cyklicznych akcji i to bardzo cieszy.

Najbliższa zbiórka krwi odbędzie się 14 września. Ustalone są już terminy do końca 2014 roku.

Na podstawie: Biuro Poselskie Artura Dunina 

 

.