A A A

PilsudskiegoPrezydent Miasta Zgierza Iwona Wieczorek zaprasza na dwa spotkania w sprawie ulic Piłsudskiego i Witosa kolejno w dniach 5 i 6 czerwca.

5 czerwca o 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego 1 odbędzie się spotkanie dotyczące ulicy Piłsudskiego. Tematem będzie pogarszający się stan nawierzchni drogi i kwestia braku decyzji co do jej remontu.

Dzień później 6 czerwca o 18.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ozorkowskiej 68/70 tematem będzie ulica Witosa. Na rzecz jej remontu w ostatnim czasie protestowali mieszkańcy Proboszczewic. W budżecie miasta Zgierza na rok 2013 zabezpieczone zostały środki na jej remont, brakuje jednak zgody na wydanie pozwolenia na budowę ze strony Starostwa. Na spotkanie zaproszony został Starosta Zgierski, Krzysztof Kozanecki.

 

 

.