A A A

 

Odpady komunalneDo 31 maja właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklaracje do Urzędu Miasta Zgierza o sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi. W niej określamy m.in. czy odpady komunalne będą przez nas gromadzone w sposób selektywny.

26 marca 2013 r. została podjęta uchwała Nr XXXIV/371/13 w sprawie zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedłużenia terminu jej składania, która uchwaliła termin składania deklaracji do 31 maja 2013 r.

W celu ułatwienia dostępu do deklaracji, można dokument pobrać - DEKLARACJA (format PDF - do wydruku).

Po wypełnieniu deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia ich w ww. terminie w Urzędzie Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16 (parter) w:

  • Biurze Obsługi Klienta (pok. 001)
  • lub  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 011)

 

 

.