A A A

 

Marcowa sesja Rady Miasta Zgierza ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne odbyła się wyjątkowo we wtorek, 26 marca 2013 roku. Do najważniejszych tematów, które wybrzmiały na posiedzeniach poszczególnych Komisji i sesji Rady należą kwestie związane z wchodzącymi w życie od lipca nowymi przepisami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obniżenie stawek za wywóz śmieci oraz temat likwidacji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego.

RMZ

Pozostałe punkty obrad dotyczące przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także sprawozdania z funkcjonowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z prowadzonego Programu wspierania rodziny, nie wzbudzały większych dyskusji wśród radnych.

W porządku obrad marcowej sesji zaplanowana była informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska nt. planowanej budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów (tzw. „spalarni”) – niestety żaden z zaproszonych gości nie pojawił się na sesji, wobec czego temat ten będzie kontynuowany.

Zmiany w obowiązujących przepisach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zostaną wprowadzone od 1 lipca 2013 roku. Od początku nowy regulamin wzbudzał liczne kontrowersje, zarówno wśród radnych jak i mieszkańców/mieszkanek Zgierza. Na poprzedzającym Sesję spotkaniu z władzami miasta, zorganizowanym przez Radę Osiedla Rudunki, protestowano przeciwko nowej taryfie opłat za śmieci, która miała wynosić 15 zł za niesegregowane i 10 zł za segregowane (od osoby za miesiąc). Na spotkaniu Prezydent Iwona Wieczorek zadeklarowała wprowadzenie zmiany stawek na 8 i 12 zł. Mimo gorącej dyskusji i sugestii radnych opozycji, aby wprowadzić niższe stawki (6 i 12 zł), przyjęto propozycję Prezydent Zgierza. W czasie Sesji wywiązała się dyskusja zainicjowana przez radnego Zdzisława Sobczaka (PO) na temat kalkulacji kosztów odbioru odpadów – zdaniem radnego nie przygotowano rzetelnej kalkulacji, a stawki „wzięto z kapelusza” (co ciekawe, mimo że zgierzanie wyrażali chęć zapoznania się z dokumentem, Urząd Miasta nie przedstawił go na spotkaniu przed sesją). Stawki mogą ulec zmianie w zależności od wyników przetargu na odbiór odpadów komunalnych – zapowiada Iwona Wieczorek.

Wielkim zaskoczeniem marcowej Sesji było przyjęcie przez radne i radnych projektu uchwały o likwidacji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego, zgłoszonej przez radnego Andrzeja Mięsoka. Projekt został przyjęty 16 głosami (6 radnych było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu). W dyskusji poruszano stronniczość gazety, koszty jej utrzymania (ok. 300 tys. zł rocznie przy 100 tys. zł przychodów). Jako propozycję na zastąpienie ITZ zgłaszano monitor samorządowy, który według radnych jest bardziej opłacalny. Zwolennicy utrzymania Redakcji podkreślali 20-letnią historię gazety, jej istotność z punktu widzenia mieszkańców niekorzystających z Internetu, a także wynikającą z zaprzestania wydawania gazety likwidację kilku miejsc pracy. Prezydent Zgierza wskazała na konieczność sprawdzenia możliwych sankcji z tytułu likwidacji gazety w momencie, kiedy jej redakcja wpisana jest do jednego z realizowanych projektów. Mimo burzliwej dyskusji uchwała została przyjęta, opowiedzieli się za nią m.in. radni i radne Klubu PiS, którzy w poprzedniej kadencji wskazywali konieczność podjęcia takiej decyzji. Prócz nich za likwidacją ITZ głosował wnioskodawca oraz radni i radne Klubu PO i Klubu Jerzego Sokoła.

W czasie obrad przyznano tytuł Zasłużonego dla Miasta Zgierza – otrzymała go Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Bernard Zboiński. Honorowym Mieszkańcem Miasta Zgierza został natomiast Piotr Patora, działacz sportowy. Gościem Sesji była Roksana Zasina, zapaśniczka Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego, która kilka dni wcześniej wywalczyła tytuł mistrzyni Europy. Władze miasta nagrodziły sukces wręczając zawodniczce telewizor.

Wśród interpelacji radnych pojawiały się kwestie związane z wydatkami jakie ponosi miasto na opłaty za telefony służbowe prezydentów. Pytano również wpływy jakie trafiają do budżetu z PITów i CITów oraz o rozbudowę szkoły nr 10.

Do tematu najważniejszych decyzji marcowych obrad – wcieleniu w życie uchwał związanych z odpadami komunalnymi oraz likwidacją Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego będziemy wracać i relacjonować wcielanie podjętych uchwał w życie.

źródło: Gazeta Zgrzyt, www.gazetazgrzyt.pl 

 

 

.