A A A

ITZNa marcowej sesji Rady Miasta Zgierza radni i radne zdecydowali o likwidacji Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego, w ostatnim czasie wydawanego jako Nowy Zgierski ITZ. Likwidacja ma się rozpocząć w dniu 31 maja 2013 r.

Projekt uchwały likwidującej ITZ zgłosił radny Andrzej Mięsok. W uzasadnieniu podano m.in. wysokie koszty utrzymywania redakcji (ok. 300 tys. zł rocznie) przy spadających dochodach z tytułu sprzedaży i zamieszczania ogłoszeń (ok. 180 tys. zł rocznie). Wskazywano, że gazeta nabrała charakteru politycznego i propagandowego, jeśli chodzi o prezentację działań UMZ i Prezydent Iwonę Wieczorek, a wcześniej poprzednich prezydentów.

Argumentami za utrzymaniem ITZ była długa historia wydawania miejskiej gazety oraz potrzeba informowania zgierzan i zgierzanek, zwłaszcza tych niekorzystających z internetu i innych mediów, o tym, co się dzieje w mieście. Zwracano również uwagę na koszty likwidacji, które wahają się od 45 do 100 tys. złotych.

"Za" likwidacją ITZ głosowało 16 radnych, 6 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Na ten moment nie sprecyzowano czy Miasto będzie wydawać coś w zastępstwie ITZ. Wśród propozycji pojawiał się m.in. bezpłatny Biuletyn Informacyjny.

 

.