A A A

Linia 468 marca 2013 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie dalszego zakresu zasad funkcjonowania linii 46 relacji Łódź – Ozorków.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele samorządów realizujących usługi przewozowe na linii tramwajowej (uczestnicy Porozumienia Międzygminnego, na podstawie którego funkcjonuje linia 46).

Wnioski ze spotkania:

  1. Jednoznacznie określono, że żaden z uczestników spotkania nie zamierza podjąć działań zmierzających do likwidacji linii tramwajowej do Ozorkowa;
  2. Przeanalizowano stan techniczny infrastruktury torowo-sieciowej. Uzgodniono, iż należy utrzymywać infrastrukturę, w celu dalszej realizacji usług przewozowych na linii 46;
  3. Przedstawiciel ZDiT zapewnił, że zakup używanych tramwajów typu M8S (tramwaj dwukierunkowy) ma związek z planowanymi inwestycjami w centrum Miasta Łodzi, w celu zapewnienia obsługi komunikacji zastępczej na czas remontów. Zakup tramwajów M8S nie jest związany z linią 46 i zakresem jej funkcjonowania;
  4. Omówiono zakres kompleksowej modernizacji linii tramwajowej z Łodzi do Ozorkowa;
  5. Zwrócono uwagę, iż należy zorganizować spotkanie samorządów na terenie których realizowane są przewozy linią 46 oraz Marszałka Województwa Łódzkiego, w celu określenia dalszych działań modernizacji linii tramwajowej;
  6. Gminy działają wspólnie w celu podniesienia standardów usług przewozowych realizowanych na linii 46.

źródło: www.muk.zgierz.pl 

 

.