A A A

UMZPrezentujemy terminarz i tematykę posiedzeń Komisji Rady Miasta Zgierza w marcu 2013 r. Najbliższa sesja Rady Miasta Zgierza odbędzie się 26 marca 2013 r.

 
Komisja Rewizyjna
18 marca 2013 r., godz. 15.30, s. 110
1. Analiza funkcjonowania gazety ITZ w nowej formule organizacyjnej.
2. Informacja o podejmowanych działaniach przez Stanowisko do spraw Spółek z Udziałem Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami w roku 2012.
3. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza za okres między posiedzeniami Komisji.
  • Komisja Inicjatyw Gospodarczych

19 marca 2013 r., godz. 16.00, s. 110
1. Spotkanie ze środowiskiem przedsiębiorców zgierskich - korelacja między edukacją szkół zawodowych, a zapotrzebowaniem zawodowym.

  • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

20 marca 2013 r., godz. 16.15, s. 110

1. Informacja na temat działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu.
2. Podsumowanie "Akcji zima".

  • Komisja Spraw Obywatelskich

21 marca 2013 r., godz. 16.00, s. 110

1. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego.
2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2012 r.

  • Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

22 marca 2013 r., godz. 16.00, s. 110

1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
2. Zaopiniowanie i ustosunkowanie się do dokumentów związanych z wydaniem decyzji przez Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5.11.2012 r. w sprawie warunków zabudowy dla zakładu termicznego przekształcania odpadów i wytwarzania energii z niezbędną infrastrukturą w Zgierzu przy ul. A. Struga 26.

  • Komisja Statutowo-Prawna

25 marca 2013 r., godz. 15.20, s. 110

1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.

  • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

25 marca 2013 r., godz. 16.00, s. 110

1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2012.
2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2012 r.

  • Komisja Budżetu i Finansów

26 marca 2013 r., godz. 08.15, s. 110

1. Zwolnienia podatkowe spółek miejskich, a pozyskanie dodatkowych środków finansowych do budżetu.
2. Możliwości finansowe miasta w sytuacji zmniejszającej się corocznie ilości uczniów w zgierskich szkołach.

 

Relacje online z posiedzeń mieszkańcy i mieszkanki Zgierza mogą śledzić na stronie: www.gazetazgrzyt.pl 

.