A A A

1 mld 764 mln euro może otrzymać województwo łódzkie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. To o 240 mln euro więcej niż otrzymaliśmy w latach 2007-2013.

Lodzkie

Propozycję alokacji środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski podczas odbywającego się w Białowieży Konwentu Marszałków. Łącznie regiony mają dostać ponad 22,8 mld euro. To pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. - Dotychczas z tych dwóch funduszy regiony miały 19,8 mld euro - dodał wiceminister Paweł Orłowski.

- Łódzkie ma otrzymać więcej niż ma teraz, więc jestem zadowolony, ale uznaję, że jest to dopiero początek dyskusji na temat algorytmu – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Pieniądze w nowej perspektywie finansowej UE mają być dzielone pomiędzy regiony według tak zwanego algorytmu berlińskiego, który uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców danego regionu, bezrobocie, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą (popyt) w regionie, liczoną per capita względem średniej unijnej.

- Nasza propozycja otwiera debatę na temat podziału funduszy europejskich dla regionów w przyszłej perspektywie finansowej. Wspólnie z samorządami województw wypracujemy ostateczny kształt podziału środków unijnych - podkreślił wiceminister Paweł Orłowski. Jednocześnie dodał, że zgodnie z propozycją ministerstwa, regiony będą miały do dyspozycji większy budżet niż obecnie. 

Na Konwencje Marszałków, oprócz Witolda Stępnia, Zarząd WŁ reprezentował także Marcin Bugajski.

Podział środków w poszczególnych województwach (w mld zł):

 1. śląskie - 2,782
 2. małopolskie - 2,390
 3. wielkopolskie - 1,940
 4. lubelskie - 1,832
 5. łódzkie - 1,764
 6. podkarpackie - 1,744
 7. mazowieckie - 1,659
 8. dolnośląskie - 1,636
 9. kujawsko-pomorskie - 1,531
 10. pomorskie - 1,480
 11. zachodniopomorskie - 1,204
 12. warmińsko-mazurskie - 1,124
 13. świętokrzyskie - 0,998
 14. podlaskie - 0,974
 15. opolskie - 0,759
 16. lubuskie - 0,728

źródło: www.lodzkie.pl 

 

 

 

.