A A A

KochamPolske14 lutego w całym kraju odbędzie się kampania społeczna "Kocham Polskę" organizowana przez młodych narodowców i patriotów. W tym dniu w godz. 15.00-17.00 na placu Kilińskiego w Zgierzu odbędzie się spotkanie dotyczące kampanii.

W trakcie akcji m.in. mają być rozdawane plakaty promujące tegoroczną kampanię.

Idea kampanii (ze strony www.kochampolske.com)

"Kocham Polskę to społeczna akcja reklamowa organizowana przez osoby działające non-profit, zainicjowana przez Młodzież Wszechpolską i propagowana przez młodych narodowców i patriotów. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i ukazanie miłości do Ojczyzny w nietypowych, zaskakujących formach.

Grupą docelową są młode osoby, które dotychczas informacje na temat patriotyzmu uzyskiwały wyłącznie w szkole, przy okazji lekcji języka polskiego lub historii. Zazwyczaj młodzi ludzie postrzegają patriotyzm przez pryzmat powstań, dramatycznych historii bohaterów lektur. Są to piękne wzorce, lecz w wielu przypadkach odległe i przedstawiane w sposób, który nie przemawia do młodego pokolenia. Patriotyzm w Polsce jest bardzo mocno naznaczony martyrologią, zanurzony w cierpieniach, jakich nasz naród doświadczał przez ostatnie 300 lat. Brakuje w nim radości, entuzjazmu i pozytywnego przekazu. (...) 

Kampania 'Kocham Polskę' to próba „oswajania tygrysa” współczesnej kultury na rzecz promocji patriotycznych, narodowych postaw i wartości" - czytamy na stronie Kampanii.

Kampania Społeczna "Kocham Polskę" prowadzona jest 3 razy w ciągu roku - w walentynki (14 lutego) oraz 3 maja i 11 listopada podczas świąt narodowych.

źródło: Kamil Klimczak, pełnomocnik Kampanii "Kocham Polskę" w Zgierzu 

.