A A A

Komisje RMZPrezentujemy terminarz lutowych posiedzeń komisji Rady Miasta Zgierza. Wśród podejmowanych tematów znajdzie się kwestia rozłączenia MOK i CKD, sprawa komunikacji miejskiej czy działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

 

 • Komisja Rewizyjna

18 lutego 2013 r., godz. 15.30, s. 110

 1. Analiza przewidywanych kosztów związanych z planowanym wyodrębnieniem CKD z MOK w Zgierzu.
 2. Bieżąca analiza zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza za okres między posiedzeniami Komisji.
 • Komisja Inicjatyw Gospodarczych

19 lutego 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Informacja na temat organizacji i działania komunikacji publicznej w Zgierzu.
 • Komisja Spraw Obywatelskich

21 lutego 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Informacja z realizacji działań podjętych w mieście na rzecz osób bezdomnych w okresie zimy 2012/2013.
 2. Analiza sytuacji społecznej mieszkańców w kontekście bezrobocia, opieki społecznej, dochodów ludności i sytuacji mieszkaniowej - wypracowanie wniosków i kroków w tym temacie.
 • Komisja Statutowo-Prawna

25 lutego 2013 r., godz. 15.20, s. 110

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych na kolejną sesję Rady Miasta Zgierza.
 • Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej

25 lutego 2013 r., godz. 16.00, s. 110

 1. Informacja dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zgierzu dotycząca zagrożeń planowanej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów i Wytwarzania Energii w Zgierzu.
 • Komisja Budżetu i Finansów

26 lutego 2013 r., godz. 16.15, s. 110

 1. Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu.
 2. Informacja na temat korzyści finansowych w związku z podjęciem uchwał Rady Miasta Zgierza:
  - Nr XXIX/281/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie nabycia udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu.
  - Nr XXX/301/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy Miasto Zgierz.
 • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

27 lutego 2013 r., godz. 14.00, s. 110

 1. Informacja na temat działalności Centrum Kultury Dziecka. 
 • Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

27 lutego 2013 r., godz. 16.15, s. 110

 1. Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu.

Relacja online z Komisji dostępna będzie na stronie www.gazetazgrzyt.pl 

 

 

.