A A A

 

W ramach projektu „Zagraj w miasto” Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz chce nie tylko pokazać jak wygląda budżet Zgierza, na co wydawane są publiczne pieniądze i z jakich źródeł pochodzą, ale również, żeby mieszkanki i mieszkańcy Zgierza mieli realny wpływ na konstrukcję budżetu.

Zagraj w miasto

W lutym rozpoczniemy trwające do czerwca prace nad rekomendacjami zgierzanek i zgierzan do budżetu na rok 2014 - mówią koordynatorzy i koordynatorki projektu. - Wspólnie wypracujemy propozycje, które przekażemy władzom Zgierza.

Konsultacje rozpoczną się od spotkania informacyjnego, które odbędzie się 11 lutego 2013 roku o godz. 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz przy ul. Rembowskiego 36/40 -  zgromadzeni i zgromadzone zapoznają się z zasadami konstrukcji budżetu Zgierza, wspólnie przeanalizują budżet lat ubiegłych oraz aktualny na rok 2013. Na kanwie tych dokumentów zaczną pracować nad wspólnymi propozycjami.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, zaproszeni są przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, ale co najważniejsze – mieszkańcy i mieszkanki Zgierza. Obecne będą osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie budżetu partycypacyjnego i które będą wspierać uczestników i uczestniczki w pracy podczas tworzenia rekomendacji.

Zwieńczeniem konsultacji będzie raport zawierający rekomendacje, które Stowarzyszenie przekaże władzom Zgierza. - Liczymy, że propozycje te zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2014 - dodaje SWZ.

SWZRealizatorem projektu "Zagraj w miasto" jest Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz, które od stycznia 2012 roku wydaje niezależną zgierską gazetę obywatelską „Zgrzyt”, przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Gazeta cieszy się dużym zainteresowaniem i staje się inkubatorem wielu cennych inicjatyw w Zgierzu co uczyniło organizację rozpoznawalną jako lokalnych specjalistów w dziedzinie monitoringu i interwencji.

FIOProjekt współfinansowany jest przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

źródło: zagrajwmiasto.pl

.