A A A

StrażPod koniec stycznia w Urzędzie Miejskim w Głownie spotkali się strażacy wraz z samorządowcami, aby podczas corocznej narady podsumować ubiegłoroczną pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Od kilku lat wzrasta liczba pożarów na terenie powiatu zgierskiego. W 2012 roku strażacy interweniowali blisko dwieście razy częściej niż w 2011 roku. Najwięcej pożarów, bo aż 257, odnotowano w Zgierzu. Najczęstszą ich przyczyną jest nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem na otwartym terenie, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz nieprawidłowe używanie urządzeń grzewczych. Pocieszające jest natomiast, że z roku na rok spada liczba wypadków drogowych, huraganów oraz podtopień (w 2012 było o 45 interwencji mniej niż w 2011 roku).

Praca jaką wykonujemy na co dzień sprawia, że przez cały czas musimy podnosić swoje kwalifikacje i zmieniać wyposażenie techniczne na bardziej nowoczesne – mówił w trakcie narady Komendant Powiatowej PSP, st. bryg. Krzysztof Zieliński. W 2012 roku powiatowe jednostki ratowniczo-gaśnicze zostały wyposażone, m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej, w nowoczesne samochody do ratownictwa medycznego i technicznego, namioty w których odkażane są osoby, które uległy zatruciu szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz w sprzęt do monitorowania skażeń chemicznych i promieniotwórczych. Nowe sprzęty z pewnością przydadzą się naszym strażakom, ale obecnie powiatowa straż najpilniej potrzebuje nowych wozów ponieważ niektóre, z tych którymi dysponują, przekroczyły okres przewidziany na ich użytkowanie.

W trakcie narady poruszono kwestię szkoleń oraz współpracy między strażą pożarną a samorządami. – Sprzęt, którym dysponuje straż jest coraz nowocześniejszy, ale potrzebni są również dobrze wyszkoleni strażacy, którzy będą obsługiwać te nowe urządzenia – mówi Józef Dziemdziela, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu.

W 2013 roku Starostwo Powiatowe w Zgierzu ma zamiar przeznaczyć blisko 80 tys. zł na remont grożącej zawaleniem się konstrukcji stropu w piwnicy komendy powiatowej. – Obecnie trwają rozmowy dotyczące nowej lokalizacji siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Strykowie – mówi Komendant Powiatowej PSP, st. bryg. Krzysztof Zieliński.

Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki planuje ufundować nagrodę dla najlepszego strażaka w powiecie zgierskim.

Źródło: Łukasz Roman, www.powiat.zgierz.pl 

 

.