A A A

25 stycznia na wykładzie w Kolegium Nauczycielskim dr Marcin Górski - adwokat, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego - przedstawił słuchaczom i słuchaczkom Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku sytuację w najnowszym orzecznictwie w polskich sprawach w zakresie przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Marcin Górski

Na podstawie tej właśnie Konwencji działa Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Polska jest członkiem Konwencji od 20 lat, a wyroki Trybunału w sprawach polskich zapadają od lat kilkunastu. Europejska Konwencja Praw Człowieka jako system ochrony praw człowieka została zatwierdzona przez Radę Europy w 1950 roku w Rzymie, a wdrożona w życie w 1953 roku. Polska ratyfikowała ją w 1992 roku.

Fotorelacja na stronie Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Aktualnie nasz kraj negocjuje członkostwo Unii w systemie Konwencji w czego efekcie powinna pojawić się możliwość wniesienia do Trybunału w Strasburgu skargi przeciwko Unii Europejskiej. Ten aspekt żywo zainteresował słuchaczy i słuchaczki ZU3W w temacie emerytur. Wykładowca omawiając konkretne zdarzenia, udzielił wielu cennych porad i wskazówek jak chronić swoje prawa. Słuchacze i słuchaczki wyszli z przekonaniem, że warto śledzić temat na bieżąco.

Na zakończenie wykładu dr Marcin Górski otrzymał na pamiątkę sympatycznego, zgierskiego jeżyka.

źródło: www.zu3w.edu.pl 

 

 

.