A A A

 

UMZW trakcie styczniowej sesji Rady Miasta Zgierza radni rozpatrywać będą dwa wnioski ws. odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RMZ. Oba wnioski zostały zgłoszone przez różne grupy radnych.

Na listopadowej sesji RMZ radna Beata Świątczak, przewodnicząca Klubu Radnych PO, wyraziła zamiar zgłoszenia wniosku o odwołanie Przewodniczącego RMZ, Jarosława Komorowskiego. Tłumaczyła to zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały ws. zatwierdzenia nowych taryf i opłat za wodę i ścieki w Zgierzu, za co obwiniała m.in. przewodniczącego Komorowskiego. Poinformowała, że zaproponuje na to stanowisko radną Prawa i Sprawiedliwości, Agatę Grzelak-Makowczyńską jako "najbardziej merytoryczną i bezstronną radną". Pod wnioskiem o odwołanie Jarosława Komorowskiego z funkcji przewodniczącego, zgłoszonym w dniu 29 listopada 2012 r., podpisali się radni i radne PO oraz dwoje radnych niezrzeszonych.

W tym samym dniu zgłoszony został drugi wniosek - tym razem o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego radnego Zdzisława Sobczaka (Klub Radnych PO). Podpisali się pod nim radni PiS oraz część radnych Klubu Jerzego Sokoła i niezrzeszonych. W uzasadnieniu napisano o "wielokrotnym braku obiektywizmu w wypełnianiu obowiązków wiceprzewodniczącego" i negatywnej ocenie sposobu prowadzenia obrad.

Oba wnioski znalazły się w porządku obrad XXXII sesji RMZ w dniu 31 stycznia 2013 r. Wtedy też okaże się, czy i jakie zmiany zajdą w składzie przewodniczących Rady Miasta Zgierza.

 

 

.