A A A


Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu serdecznie zaprasza na Święto Latawca już 25 września 2010. W trakcie Święta rozgrywane będą zawody w dwóch kategoriach: latawce płaskie i latawce przestrzenne.

Święto Latawca to impreza ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co roku bierze w niej udział kilkudziesięciu miłośników napędzanych wiatrem konstrukcji. 

 

Zawody rozgrywają się w dwóch kategoriach: latawce płaskie i latawce przestrzenne (skrzynkowe). Komisja Sędziowska ocenia latawce i ich loty wg trzech kryteriów: 

a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie; b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka; 

c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne. 

Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 


Latawce prezentowane podczas zawodów wykonywane są na ogół na zajęciach plastycznych odbywających się w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu.


Cele ogólne imprezy:

* popularyzacja modelarstwa i zawodów latawcowych

* rozwój umiejętności manualnych, konstruktorskich oraz plastycznych dzieci i młodzieży

* pobudzanie wyobraźni twórczej

 


Święto Latawca - 
Regulamin zawodów

(25 września 2010) 

1. Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu.

2. Zawody odbędą się dn. 25 września 2010 r. o godz. 11.00 przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu.

3. Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

4. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18.

5. Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów - inżynierów, techników, plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd.

6. Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy. Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia. Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny lotu.

7. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:

a. latawce płaskie,

b. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości.

8. Do oceny latawca w locie zawodnik musi rozwinąć od 50 m do 150 holu.

9. Trzyosobowa Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg kryteriów:

a. oryginalność formy, rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie,0 - 10 pkt

b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka,0 - 10 pkt

c. poprawność lotu, stateczność, wrażenia wizualne.0 - 10 pkt

10. Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów.

11. Loty zostaną zaliczone do punktacji, jeśli w powietrzu utrzyma się co najmniej 5 latawców lub połowa zgłoszonych do zawodów.

12. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane, a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców.

13. Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami.

14. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w Młodzieżowym Domu Kultury w Zgierzu (ul. Długa 42, tel. 42 719 08 52) lub przed startem w miejscu zawodów.

15. Organizator może dokonać zmian w regulaminie przed rozpoczęciem oceny latawców w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby zawodników.

 

Kamila Jędrzejczyk 

.