A A A

SuperSamorzadFundacja "Twórczy, Aktywni" i zgierski samorząd, jako jedyni w województwie łódzkim otrzymali nominację do Nagrody Super Samorząd 2012, objętej honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za działania Fundacji w ramach akcji "Masz głos, masz wybór".

Nagroda przyznawana jest od 2011 roku organizacjom pozarządowym i władzom lokalnym za skuteczną współpracę przy realizacji jednego z zadań w ramach akcji "Masz głos, masz wybór". Zadania związane są z takimi tematami jak: zagospodarowanie przestrzeni publicznej, wykorzystanie funduszy lokalnych, przepływ informacji władze-mieszkańcy.

W 2012 roku do akcji zgłosiło się ponad 170 uczestników, spośród 18 nominowanych, na uroczystej Gali w Pałacu Prezydenckim 22 lutego 2013 roku zostaną wyłonieni zwycięzcy.

Fundacja "Twórczy, Aktywni" w 2012 roku monitorowała wydatkowanie środków z funduszu korkowego i realizację "Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień". Wypracowała szereg rekomendacji, które stały się podstawą do wprowadzonych już i planowanych zmian. Organizowała też spotkania mieszkańców z władzami lokalnymi, angażując się w budowanie dialogu i społeczeństwa obywatelskiego.

Nominacje do Nagrody Super Samorząd 2012

źródło: Fundacja "Twórczy, Aktywni", www.miasto.zgierz.pl 

 

 

.