A A A

Śmieci

Od 1 lipca 2013 r. gmina będzie odpowiadać za wywóz śmieci z posesji mieszkańców. Zgierzanie zapłacą 10 zł lub 15 zł miesięcznie od osoby, w zależności od segregowania odpadów. Na grudniowej sesji Rady Miasta Zgierza radni przyjęli serię uchwał zaproponowanych przez Prezydent Iwonę Wieczorek w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miasto w przetargu wybierze firmę, która zajmować się będzie wywożeniem śmieci. Stawka, jaką zapłacą mieszkańcy, uzależniona jest od zadeklarowania do 31 marca br., o rodzaju wyrzucanych odpadów. 15 zł zapłacą zgierzanie niesegregujący śmieci, zaś 10 zł mieszkańcy wyrzucający śmieci selektywnie (czyli z podziałem na szkło, papier, plastik i metal). Wielu zgierzan obecnie płaci mniej.

Opłata 10/15 zł liczona jest od osoby i naliczana jest co miesiąc. Mieszkańcy zobowiązani będą płacić na konto gminy do 10 dnia każdego miesiąca.

Śmieci niesegregowane będą odbierane z domów jednorodzinnych raz na dwa tygodnie w okresie kwiecień-wrzesień i raz na miesiąc od października do marca. Jeśli chodzi o śmieci segregowane, będą one wywożone w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Budynki wielorodzinne zostaną objęte odrębnym harmonogramem odbioru śmieci.

Więcej informacji, m.in. wzór deklaracji, można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Zgierza:

Niewykluczone, że uchwały zostaną w pewnym stopniu zmienione. Parlament w najbliższym czasie podejmie decyzję, czy pozwolić gminom na bardziej zróżnicowane stawki opłat, zależnych m.in. od tego ile osób mieszka w danym lokalu, od rodzaju zabudowy albo powierzchni gospodarstwa domowego.

 

 

.