A A A

Miejsce Przyjazne SenioromI edycja akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom" została roztrzygnięta. Organizatorami i realizatorami akcji są Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Gmina Miasto Zgierz. Certyfikat przyznano 6 miejscom w Zgierzu.

Celem inicjatywy jest promowanie miejsc funkcjonujących na terenie Zgierza, takich jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze  są godnie traktowane i obsługiwane.

W ramach akcji od dnia 2 lipca do dnia 31 października 2012 r. zgłaszano miejsca i instytucje, które posiadały w ramach swoich działań specjalną ofertę skierowaną do seniorów.

W regulaminowym terminie przyjęto zgłoszenia 14 kandydatów z terenu miasta Zgierza. W dniu 14 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w skład której weszli:

 • Tomasz Zgierski - naczelnik Wydziału Promocji UMZ w imieniu prezydent Miasta Zgierza
 • Jolanta Świderska - naczelnik Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Młodzieży

 • Grażyna Pisarska - prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu
 • Maria Kołodziejczyk - prezes Ligi Kobiet Polskich w Zgierzu
 • Alina Łęcka-Andrzejewska - prezes Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgierzu- protokolantka

Spośród 14 zgłoszonych miejsc Komisja wybrała 6, którym postanowiła przyznać certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Są to:

 • Miejsko-Powiatowa Biblioteka im. B. Prusa, Zgierz, ul. Łódzka 5
 • Miejski Ośrodek Kultury, Zgierz, ul. Mielczarskiego 1
 • Dom Dziennego Pobytu w Zgierzu, ul. Cezaka 12
 • Fabryka Urody Anety Lewandowskiej, Zgierz, ul. Armii Krajowej 2
 • Klub fitnes FIT-7 Anny Wasiak, Zgierz, ul. Lesmiana 1
 • "FRU" FITNESS, Zgierz, ul. Majakowskiego 43

Ponadto Komisja uznała, że wymienione niżej 8 miejsc otrzyma list gratulacyjny za podejmowane  na rzecz Seniorów inicjatywy. Miejsca te automatycznie zostaną zgłoszone do przyszłorocznej edycji konkursu.

 • Komenda Hufca ZHP Zgierz, ul. Długa 29
 • Filia nr 1 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu, ul. Lechonia 2
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, ul. Wschodnia 2
 • Kawiarnia „Szarlotka-Cafe”, Zgierz, ul. Witkacego 1
 • Drogeria Natalia, Zgierz, ul. Długa 4
 • Restauracja TABB-u, Zgierz, ul. Armii Krajowej 2
 • Bio Activ Zdrowie i Uroda, Zgierz,  ul. Gałczyńskiego 35
 • AMA Odnowa Organizmu - Alicja Krzemieńska- Beker, Zgierz, ul. Ossowskiego 14

Uroczyste wręczenie certyfikatów laureatom Konkursu odbyło się 28 grudnia 2012 r., o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, podczas obrad Rady Miasta Zgierza.

Nagrody wręczały dr Iwona Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza i Alina Łęcka-Andrzejewska, prezeska Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

źródło: www.zu3w.edu.pl 

 

.