A A A

UMZ

Prezydent Miasta Zgierza ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

  • w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 2 stycznia 2013 r., do godz. 12.00. Formularze.
Na realizację zadania przeznaczono 30 tys. zł.
 
  • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinach: piłka ręczna, koszykówka, zapasy, piłka nożna chłopców i dziewcząt, lekkoatletyka, tenis stołowy, pływanie, piłka siatkowa, rugby.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 8 stycznia 2013 r. Formularze.
Na realizację zadania przeznaczono 400 tys. zł.
 
  • w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku (organizowanie i prowadzenie świetl opiekuńczo-wychowawczych; prowadzenie działań terapeutycznych i wspierajacych dla osób uzależnionych i ich rodzin):
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 10 stycznia 2013 r., do godz. 16.00. Formularze.
Na realizację zadania przeznaczono 120 tys. zł.
 
  • w zakresie zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2013 roku poprzez realizowanie przedsięwzięć: terapii zajęciowej, indywidualnej terapii ruchowej, rehabilitacji społecznej (socjoterapii) i działalności kulturalno-integracyjnej.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 10 stycznia 2013 r., do godz. 16.00. Formularze.
Na realizację zadania przeznaczono kwotę 50 tys. zł.
 
  • w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (realizowanych w formie koncertów muzyki poważnej oraz konkursów plastycznych oraz nawiązujących do historii i tradycji Zgierzadla dzieci i młodzieży.
Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 11 stycznia 2013 r., do godz. 12.00. Formularze.

Na realizację zadań przeznaczono 7,2 tys. zł.

 

źródło: www.umz.zgierz.pl/bip/ 

 

 

.