A A A
TOKZ18 grudnia Towarzystwo Ochrony Kultury Zgierza zostało poinformowane przez Zastępczynię Naczelnika Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi, Ewę Lefik-Babiasz o decyzji Pani Prezydent Miasta Zgierza, Iwony Wieczorek, która mówi, że Miasto Zgierz wycofuje się ze współfinansowania Domu Turysty Miasta Tkaczy. Dotacja UMZ wynosiła 3 000 zł miesięcznie.
Ponadto Miasto nie organizuje konkursu dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Domu Turysty w roku 2013, a Dom Turysty Miasta Tkaczy będzie prowadził Urząd Miasta Zgierza.
Sympatykom, wolontariuszom i wszystkim, którzy stworzyli z niczego tak piękne, żywe i przyjazne miejsce serdecznie dziękujemy - mówi Mażenna Gruszecka z Towarzystwa Ochrony Kultury Zgierza. - Jednocześnie informujemy, że przewidywany na 20 grudnia koncert kolęd Szkoły Muzycznej nie odbędzie się, jak również odwołujemy wszystkie zaplanowane na rok przyszły wydarzenia kulturalne i turystyczne oraz kursy rękodzieła.
- Będziemy informować Państwa na bieżąco o ewentualnych zmianach i planach - dodaje.

 

.