A A A

woda z kranuOd stycznia 2013 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Zgierzu. Ceny na wniosek spółki "Wodociągi i Kanalizacje - Zgierz" podniesiono o ok. 10%.

Według nowej taryfy w 2013 roku za 1 m3 wody, odbiorcy zaliczani do grupy taryfowej I (m.in. gospodarstwa domowe, instytucje kulturalne i ośrodki sportowe) zapłacą 3,31 zł netto (3,57 zł brutto). W rozliczeniach za odprowadzane ścieki obowiązywać będzie taryfa 7,20 zł netto (7,78 zł brutto) za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Oznacza to, że cena wody podrożeje o ok. 30 groszy za 1 m3 (taryfa w 2012 to 3,26 zł brutto/m3), zaś koszt odprowadzenia ścieków wzrośnie o ok. 40 groszy za 1 m3 (7,32 zł brutto w 2012 roku).

Wniosek o zatwierdzenie taryfy złożyła Spółka "Wodociągi i Kanalizacje - Zgierz" Sp. z o.o. Podwyżka cen zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wzbudziła kontrowersje w trakcie listopadowej sesji Rady Miasta Zgierza. Nie odbyła się jednak dyskusja nt. powodów podwyżki, ponieważ większość radnych zdecydowała o zdjęciu tego punktu z porządku obrad na wniosek radnego Krzysztofa Wężyka (Klub Radnych Jerzego Sokoła). Jak argumentował radny, Rada nie ma wpływu na wysokość taryf, bez względu na to, czy uchwała zostanie podjęta, czy też nie.

W trakcie przerwy w posiedzeniu, radni Platformy Obywatelskiej oraz radni niezrzeszeni (Justyna Zielińska i Andrzej Mięsok) zorganizowali wspólną konferencję prasową, na której wyrazili oburzenie z powodu podwyżek cen oraz decyzji Rady o zdjęciu tego punktu z porządku obrad sesji.

Już podczas dalszego ciągu sesji, radni zadawali pytania Prezydent Miasta Zgierza Iwonie Wieczorek (zasiadającej w Radzie Nadzorczej Spółki "Wodociągi i Kanalizacje - Zgierz") o jej analizę wysokości kwot wskazanych przez spółkę. W imieniu prezydent Wieczorek wypowiedział się wiceprezydent Przemysław Staniszewski, informując radnych, że prezydent nie była obecna w momencie zatwierdzania taryf przez Radę Nadzorczą Wod-Kan, ponieważ przebywała wtedy na zwolnieniu lekarskim. Dodał, że prezydent przedstawiając projekt uchwały, zatwierdza stawki przedłożone przez spółkę.

Więcej informacji nt. nowych taryf.

źródło: www.umz.zgierz.pl, www.gazetazgrzyt.pl 

 

.